Honoraria

Onderhandelingen

Ons advocatenkantoor wil transparant zijn als het gaat om honoraria en verbindt zich ertoe deze kwestie met u bespreken voor een dossier in behandeling genomen wordt. Behalve in uitzonderingsgevallen wordt de tijd die aan een dossier besteed is gefactureerd op basis van een vooraf afgesproken uurtarief.

We bieden onze cliënten ook regelmatig de mogelijkheid van een vast tarief aan.

Onze werkwijze op het gebied van honoraria wordt vastgelegd in een honorariumovereenkomst.

Met collega’s die voor ons optreden (“postulation”, volgens de Franse gerechtelijke procedures-NvdV), spreken we van tevoren een honorarium af en we vragen hen akkoord te gaan met onze gedragscode dienaangaande.