Onze werkwijze

werkwijze

Of we nu ingeschakeld worden voor advisering of om op te treden in een geschil, altijd zijn er twee advocaten van ons kantoor belast met uw dossier, zodat het efficiënt en adequaat behandeld kan worden met de primaire gesprekspartner. We hechten een zeer groot belang aan de analyse van uw dossier, zodat we u een strategie kunnen voorstellen die volgens ons het beste aansluit op uw doelen. Om die diepgaande analyse van uw dossier te kunnen uitvoeren, is het voor ons belangrijk dat u uw wensen duidelijk kenbaar maakt.

Daarom nodigen we u uit voor een gesprek op ons kantoor of voor een telefonisch onderhoud, zodat we goed in staat zijn uw verwachtingen en de juridische of gerechtelijke inzet van uw dossier af te bakenen.

Verder is onze administratie altijd bereid om u te woord te staan en inlichtingen te geven als u vragen hebt over uw dossier of over de voortgang ervan.

Sinds 2006 hanteren we de methode van papierloos archiveren. Alle papieren documenten worden gescand en gedigitaliseerd, vervolgens verwerkt en elektronisch opgeslagen, zonder papieren exemplaren.

Alle digitale gegevens worden dagelijks opgeslagen en versleuteld ondergebracht op een beveiligde locatie, buiten ons kantoor.

Papier wordt alleen gebruikt als het niet anders kan, bijvoorbeeld als wettelijke formaliteiten dat vereisen voor juridische procedures, of wanneer het digitaliseren van de documenten moeilijk blijkt te zijn (oude of kwetsbare documenten, bepaalde boeken).