Auteursrecht

Jurisexpert geeft adviezen en staat u juridisch bij in zaken betreffende artistieke en literaire eigendom. Het auteursrecht is van belang voor alle disciplines van de creatieve sector (schilderkunst, tekstschrijven, tekenen, mode, computerprogrammatuur, fotografie, tekenfilm, audiovisuele branche, 3D, muziek enz.) en vormt een van onze kernactiviteiten.

We helpen u uw rechten te beschermen en te handhaven.

Ook zijn we u van dienst bij het onderhandelen over of opstellen van overeenkomsten met betrekking tot het auteursrecht, zoals contracten voor het overdragen van auteursrechten voor fotografisch of literair werk, voor een computerprogramma, een internetsite (huisstijl, IT-ontwikkeling, broncode e.d.).

Verder kan ons kantoor u ook bijstaan bij het onderhandelen over of opstellen van uitgeefovereenkomsten.

We kunnen u ingeval van een conflict ook bijstaan of u vertegenwoordigen in rechtszaken aangaande literaire en artistieke eigendom. Daarbij valt te denken aan geschillen met betrekking tot:

  • schending van het auteursrecht door namaak;
  • het bezit van rechten met betrekking tot bijvoorbeeld databases of programmatuur;
  • het bezit van de rechten op een bepaald werk.
Onze cliënten zijn voornamelijk software-uitgevers, uitgevers van bijzondere technologische oplossingen, kunstenaars, fotografen uit de modewereld en die van de stripboeken.

Wij kunnen ook van dienst zijn bij audits betreffende industriële eigendom bij closings of bij overdracht van technologie.