Merken, Tekeningen en Modellen, Octrooien

Wij staan u terzijde bij het deponeren van uw industriële-eigendomsrechten (merken, tekeningen & modellen, octrooien). Wij doen het benodigde vooronderzoek om zekerheid te verkrijgen over de vraag of een gekozen teken beschikbaar is, of een model werkelijk nieuw is, of een uitvinding octrooieerbaar is. Vervolgens kunnen wij zorg dragen voor de bijbehorende deponeringen op nationaal, communautair of internationaal niveau.

Op het gebied van merken kunt u ons ook inschakelen voor het bewaken van uw merkenportefeuille in de betreffende gebieden.

Verder kunnen wij u begeleiden bij het onderhandelen over en het opstellen van contracten zoals:

  • licentiëring van industriële-eigendomsrechten;
  • mede-eigendom, consortiumovereenkomsten;

Op deze terreinen kunnen we u in Frankrijk terzijde staan, maar dankzij ons netwerk ook daarbuiten.

Op het gebied van octrooien kunnen we onze samenwerking bieden in de vorm van adviezen over industriële eigendomsrechten. Er kan een vooronderzoek worden uitgevoerd naar de octrooieerbaarheid van een uitvinding en vervolgens kunnen wij u begeleiden bij uw octrooiaanvragen in Frankrijk, de EU of daarbuiten.

Wij kunnen in uw plaats toezien op de betaling van verschuldigde bijdragen. We treden voor u op in geschillen, zowel voor rechtbanken als arbitragehoven. We proberen waar dat mogelijk is te komen tot een minnelijke schikking voor het geschil in kwestie.

Wij staan u terzijde in rechtszaken op het gebied van:

  • namaak van handelsmerken, tekeningen & modellen of van octrooien;
  • beroep doen op of nietigverklaring van industriële-eigendomsrechten;
  • oppositie indienen tegen een merk bij het Franse INPI of het Europese BIEEU.

Dankzij ons internationale netwerk, kunnen we u eveneens terzijde staan bij gerechtelijke of buitengerechtelijke geschillen met betrekking tot rechten die in andere landen dan Frankrijk gevestigd zijn.

Op deze gebieden worden we ingezet door bedrijven van zeer uiteenlopende grootte (eenmansbedrijven, start-ups, innovatieve spin-offs, grote bedrijven die in meerdere landen actief zijn) en uit zeer verschillende bedrijfstakken (voedings- en levensmiddelensector, mode, industrie, informatietechnologie en biotechnologie).