Sportrecht

Jurisexpert kan u bijstaan bij het onderhandelen over of het opstellen van overeenkomsten voor de belangrijkste profsporten (transferovereenkomsten, partnerschapsovereenkomsten met overheden, sponsorcontracten).

Wij kunnen u ook helpen bij het opstellen van een juridisch kader voor uw sportvereniging. Ook kunnen wij u van dienst zijn bij het beheer van merken (licentieovereenkomsten bijvoorbeeld).

Daarnaast adviseren wij sportprofs bij de exploitatie van hun portretrechten en beschermen we, als er geschillen zijn, hun rechten of die van sportclubs bij nationale of internationale bonden, voor het Hof van Arbitrage voor Sport, bij de AFLD (de Franse Dopingautoriteit) of voor de bestuursrechter.

We staan ook de verschillende betrokkenen op sportgebied bij in bemiddelingsprocedures voor het Franse Nationale Olympisch Comité / Sportcomité (CNOSF).

Onze cliënten zijn sportbedrijven, sporters, of mensen afkomstig uit het verenigingsleven. Ook adverteerders en overheden kunnen een beroep op ons doen.

Sportrecht behoort sinds 1999 tot onze activiteiten.

Blandine Poidevin en Viviane Gelles zijn co-auteur van de Dictionnaire pratique en droit du sport, uitgegeven in 2011 bij Editions Territorial; deze uitgave wordt twee maal per jaar geactualiseerd.

Het sportrecht

Sport is tegenwoordig een erkende economische activiteit die sterk ontwikkeld en geprofessionaliseerd is. Het gevolg is dat de betrokkenen in deze sector geconfronteerd worden met verschillende soorten problematiek, verschillende conflicten en geschillen, die te maken hebben met de rechten van sporters die op hoog niveau of als prof sport beoefenen, maar ook met de rechten van organisaties en groeperingen binnen deze sector. Dat heeft ertoe geleid dat er een specifieke juridische praktijk is ontstaan, het sportrecht, een terrein voor juristen die over de vereiste juridische competenties beschikken om de verschillende betrokkenen uit de sportsector te ondersteunen, zoals sporters die op hoog niveau of als prof sport beoefenen, sportbonden, vakbonden enz. We hebben het dan over sportadvocaten.

Wat is de rol van de advocaat die gespecialiseerd is sport?

Een sportadvocaat stelt zijn juridische deskundigheid ten dienste van de sport. De rol van de advocaat kent verschillende kanten. Sommige diensten bevinden zich op het puur juridische vlak, zoals informatieverstrekking, bijstand, vertegenwoordiging, advies en bescherming. Andere diensten worden in een puur sportieve context verricht, maar doen wel een beroep op de juridische competenties van de jurist.

De sportadvocaat geeft aan allerlei betrokkenen informatie over de verschillende juridische procedures waarmee men in het sportrecht te maken heeft. Hij staat zijn cliënten ook bij tijdens verschillende activiteiten die behoren tot de professionele sportbeoefening of die daarmee in verband staan. Tot de rol van een advocaat sportrecht behoort ook dat hij de belangen van zijn cliënten verdedigt gedurende de tijd dat zij professioneel sport beoefenen. Hij kan zijn cliënten vertegenwoordigen in juridische procedures of handelingen verrichten op grond van een machtiging die zij hem kunnen verlenen.

Ook buiten het juridische gebied kan de gespecialiseerde sportadvocaat diensten verlenen; dankzij zijn juridische deskundigheid kan hij de beste resultaten kan garanderen. Het gaat daarbij met name om diensten als sportmakelaar. In de rol van sportmakelaar beschikt de advocaat over een speciale toestemming die wettelijk is goedgekeurd. Hij is vrijgesteld van het hebben van een vergunning, maar hij moet zich houden aan dezelfde regels voor beroepsuitoefening en regels inzake transparantie als de erkende sportmakelaar.

De belangrijkste werkterreinen van de sportadvocaat

Een sportadvocaat is een multidisciplinair jurist. Hij houdt zich bezig met onderwerpen als bijvoorbeeld:

  • 1. De oprichting van een sportbedrijf.
  • 2. Het beheer en het gebruik van het portretrecht.
  • 3. Het regelen van binnenlandse en buitenlandse transfers.
  • 4. Het onderhandelen over televisie-uitzendrechten.
  • 5. Het ondertekenen van contracten van sporters.
  • 6. Vragen met betrekking tot financiering van sportorganisaties en van vakbonden op sportgebied.
  • 7. Doping
  • 8. De deelname van sporters of sportorganisaties aan wedstrijden.
  • 9. Begeleiding van sportmakelaars.
  • 10. Het opstellen van of onderhandelen over sponsorcontracten…