Pers, Media en Audiovisuele Media

Ons kantoor kan u terzijde staan op het gebied van het recht inzake persvrijheid, mediarecht en recht inzake audiovisuele media.

Op het gebied van persvrijheid staan wij cliënten bij in zaken die problemen opleveren op het gebied van persvrijheid, zowel online als daarbuiten, en in geschillen rond privacy.

Zo kunnen we u van dienst zijn in rechtszaken vanwege laster of belediging en kunnen we de benodigde civiele of strafrechtelijke rechtszaken aanhangig maken.

Bij niet-contentieuze zaken kunnen wij u bijstaan in het gebruikmaken van uw recht op weerwoord.

In algemene zin kan elke inbreuk op uw reputatie, online of niet online, de aanleiding zijn voor een advies van onze kant of van het nemen van juridische stappen.

Wat betreft het mediarecht en het recht inzake de audiovisuele media, kan ons kantoor u terzijde staan met advies of u bijstaan in geschillen.

Zo kunnen we u van dienst zijn bij het opstellen van of onderhandelen over overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld contracten voor het uitbrengen van audiovisuele producties en film- of televisieproducties.

Verder kunnen we u ook terzijde staan bij geschillen die kunnen ontstaan bij het gebruik van sociale netwerken via internet.

Bovendien kunnen wij, in het geval er op dit type sites anoniem ongeoorloofde uitspraken aan uw adres worden gedaan, de nodige maatregelen nemen om de daders te identificeren en ze gerechtelijk te vervolgen.