Onderhandelingen, arbitrage, conflictbemiddeling

Expertise

Als er zich problemen voordoen, is een rechtszaak niet altijd de beste oplossing voor het moderne bedrijfsleven. Vaak duren ze lang en leiden ze ertoe dat zakelijk banden verbroken worden in plaats van dat ze hersteld worden en dat er weer zaken gedaan kunnen worden.

Mediation en arbitrage vormen alternatieve methoden van conflictoplossing die hun nut intussen bewezen hebben, ook al is in Frankrijk hun toepassing nog niet wijd genoeg verbreid.

Arbitrage biedt betere mogelijkheden voor het beslechten van geschillen met een sterk technisch karakter, voorkomt langdurige procedures en doet meer recht aan het vertrouwelijke karakter van de zaak.

Mediation of conflictbemiddeling biedt de mogelijkheid om, meestal tegen geringe kosten, snel tot goede oplossingen te komen en kan soms ook een dreigende breuk voorkomen.

We hebben een lange ervaring in de praktijk van arbitrage in Frankrijk en daarbuiten en we kunnen u begeleiden bij procedures en bij allerlei onderhandelingen.