Persoonsgegevens

CNIL-keurmerkHet recht rond de bescherming van persoonsgegevens is een van de kernactiviteiten van ons kantoor. Jurisexpert is erkend door de CNIL (Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden), heeft dankzij die erkenning het keurmerk van de CNIL en mag audits uitvoeren inzake “informatica en vrijheden”.

Met dat keurmerk geeft de CNIL aan dat de procedure voor audits die gevolgd wordt door ons kantoor in overeenstemming is met de Franse wet inzake informatica en vrijheden.

Om aan de technische eisen van de CNIL te voldoen, worden de audits uitgevoerd in samenwerking met een auditkantoor. Met een dergelijke audit kunt u nagaan of de uitgevoerde behandeling van persoonsgegevens in overeenstemming is met de Franse wet inzake informatica en vrijheden.

Verder kan Jurisexpert sinds 2008 door zijn cliënten ingeschakeld worden als “Correspondant Informatique et Libertés” (CIL), dat is als contactpersoon informatica en vrijheden. In die hoedanigheid kunnen we u adviseren en analyses uitvoeren om vast te stellen of bij de procedures voor de behandeling van persoonsgegevens de regels dienaangaande gerespecteerd worden. Het kan daarbij gaan om het opzetten van een site voor online kansspelen, het lanceren van een website of een sociaal netwerk.

We kunnen u ook terzijde staan bij controles (of u helpen bij de voorbereiding daarop), als er een geschil is met de CNIL. Ook wanneer er beveiligingsincidenten zijn geweest waarvoor een meldingsplicht geldt, kunnen we u helpen om aan die verplichting te voldoen.

Op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens kunnen we ook van dienst zijn bij het voldoen aan de formaliteiten vooraf die door de CNIL vereist worden, zoals het invullen van verklaringen, het aanvragen van toestemming e.d. We kunnen u begeleiden bij het inzetten van de juiste instrumenten die nodig zijn om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen die u wilt overdragen naar een land buiten de EU, zoals bijvoorbeeld het opstellen van BCR.(Binding Corporate Rules) of modelcontractbepalingen.

Ons kantoor kan u ook helpen bij het opstellen of valideren van gedragscodes op het gebied van informatica, veiligheid, informatica en vrijheden, bij het opstellen van de vereiste vermeldingen op uw website (Algemene Gebruiksvoorwaarden, end-user licence agreement) of als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van cookies.

Onze cliënten zijn bedrijven die aandacht hebben voor het beleid aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; vaak hebben zij vestigingen in meerdere landen.