Internetrecht, Telecommunicatie, Technologie

Het begin van onze activiteiten en publicaties op het gebied van nieuwe technologie was in 1997. Wij hebben ons als een van de eerste advocatenkantoren in Frankrijk vanaf dat moment het gebruik van internet eigen gemaakt. Dankzij onze kennis van dit gebied kan er een betere wisselwerking ontstaan tussen ons en onze klanten.

Door ons inzicht in de gebruikte technologie kunnen we voor onze klanten de beste beveiligingsstrategieën ontwerpen. In alle soorten zaken die te maken hebben met internet, adviseren wij onze cliënten en we staan hen terzijde in geschillen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zorgen voor de waarborging van een juridisch kader voor de internetsite die u wilt gaan opzetten.

We kunnen u dus bijstaan als het gaat om het contractuele kader, maar ook bij het opstellen van algemene voorwaarden voor een webwinkel of voor het opstellen van algemene gebruiksvoorwaarden. Dat geldt voor internetsites, voor virtuele marktplaatsen en sociale netwerken. Dankzij onze internationale contacten kunnen we als het nodig is, deze documenten ook buiten Frankrijk geldig laten verklaren.

In een eerder stadium kunnen wij onderhandelen over contracten die u moet sluiten met de ontwikkelaars van uw website, met vormgevers e.d.

We kunnen u ook van dienst zijn bij het realiseren van instrumenten voor elektronisch geld en het regelen van een geblokkeerde rekening.

Het belang van de cliënt staat bij ons hoog aangeschreven en we beseffen hoe kwetsbaar bedrijven in oprichting zijn. Daarom vragen we aan bedrijven in oprichting een vaststaande vergoeding. Onze advocaten kunnen ook een rol spelen bij het opstellen van of onderhandelen over contracten op het gebied van IT, zoals externe onderhoudscontracten, ERP-contracten, managed services, cloud computing, dedicated hosting, web indexing enz.

Wij zijn zeer alert op nieuwe werkwijzen, zoals Agile-softwareontwikkeling.

We staan onze cliënten ook regelmatig terzijde in het kader van gerechtelijke expertises op het gebied van informatica en bij contractuele audits bij closings of bij de overdracht van technologie.

Verder kunnen we u in Frankrijk en daarbuiten bijstaan in geschillen over domeinnamen, of in bemiddelingsprocedures daarover, of bij het vastleggen van uw rechten in een Trademark Clearinghouse (TMCH).

Telecom-exploitanten begeleiden wij als onze cliënten bij hun bedrijfsactiviteiten en hun relatie met overheden als de ARCEP (de Franse telecomautoriteit), we zijn hen van dienst bij het opstellen van contracten en bij geschillen.

Blandine Poidevin is co-auteur van Maîtrise des risques informatiques (Risicobeheersing in de informatica), die in 2006 is uitgegeven in de serie Management van SI, door Editions WEKA en die ieder jaar geactualiseerd wordt.

De advocaat en het internetrecht

Het beheer van een eenvoudige persoonlijke blog of van een webwinkel is gebonden aan strikte juridische regels. Het kopiëren en plakken van een tekst afkomstig van een andere website of uit een ander werk kan tal van problemen opleveren voor degene die verantwoordelijk is voor de publicatie, omdat de verantwoordelijkheid gelegd wordt bij degene die de artikelen online zet. Hoe veel of hoe weinig bezoekers een site ook krijgt, de wettelijke regels voor internet zijn voor iedereen gelijk en dat vereist een goede kennis van de wetsteksten. En daarvan zijn er nogal wat, en ze zijn ook niet altijd even duidelijk. Een in internetrecht gespecialiseerd advocaat kan voor de nodige duidelijkheid zorgen, zodat u de regels beter kunt begrijpen en toepassen.

Voor een webwinkel vormen de algemene verkoopvoorwaarden de overeenkomst met de klant. Het is daarom belangrijk dat ze goed zijn verwoord en dat vraagt een nauwkeurige analyse van elke afzonderlijke zin. Afhankelijk van de activiteit waarop de webwinkel zich richt, kan de internetadvocaat de algemene verkoopvoorwaarden zo goed mogelijk vormgeven, daarbij rekening houdend met de wettelijke verplichtingen.

Of het nu gaat om een webwinkel of een blog, de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van de site vormt al een aantal jaren het onderwerp van vele geschillen. Daarom moet u weten onder welke voorwaarden die gegevens, die mogelijk gevoelig zijn, mogen worden bewaard, zonder dat u de kans loopt vervolgd te worden. Juridische teksten moeten gelezen worden in het licht van de bijbehorende jurisprudentie die soms leidt tot interpretaties die ver verwijderd zijn van de wetstekst. Een internetadvocaat is in staat om de verschillende bronnen te interpreteren, de samenhang ervan te zien en er vervolgens een verhaal van te maken dat voor zijn cliënt begrijpelijk is.

Het voorkomen van problemen en het geven van advies horen tot de voornaamste taken van een advocaat; daarna komt het beschermen van de belangen van zijn cliënt. In een complexe omgeving als die van het internet is het gelijk van de cliënt niet altijd gemakkelijk aan te tonen. De internetadvocaat is specialist op dat gebied van internetrecht en met zijn efficiënte en deskundige hulp kan hij u zo goed mogelijk verdedigen: hij beheerst het onderwerp immers tot in detail!