Online kansspelen

Jurisexpert staat ingeschreven op de lijst van certificeringsinstanties van de ARJEL (Franse toezichthouder online kansspelen) onder nr. 2011-15, bij beschikking van de ARJEL van 28 november 2011.

Wij voeren in dat kader beoordelingen uit, zoals omschreven in de wet van 12 mei 2010 met betrekking tot concurrentie en regelgeving voor de sector van online gok- en kansspelen.

Ook bieden we ondersteuning op juridisch gebied aan aanbieders van kansspelen en weddenschappen in de dagelijkse praktijk van hun werk.

Omdat we aan de wieg van de direct marketing staan, staan we regelmatig ontwikkelaars van sites met gratis online kansspelen terzijde.

De advocaat op het gebied van het recht inzake gok- en kansspelen

De wet van 12 mei 2010 met betrekking tot concurrentie en regelgeving voor de sector van online gok- en kansspelen is er gekomen om de sector van de online kansspelen te reguleren.

Deze wet opent weliswaar de mogelijkheid voor concurrentie, maar houdt ook een aanzienlijke beperking in van de mogelijkheden voor het creëren van websites van dit type.

De wet heeft immers bescherming van de consument tot doel en eist daarom dat iedere ontwikkelaar van een site voor online kansspelen voldoet aan een aantal strenge technische en juridische voorwaarden.

Aan deze eisen moet worden voldaan bij het ontwikkelen van de site, maar ook tijdens het dagelijkse functioneren ervan.

Daarom is het belangrijk dat er advies en ondersteuning gegeven wordt, gedurende al de tijd dat de site functioneert. Iedere site voor online kansspelen of online weddenschappen moet een vergunning bezitten van de ARJEL, de Franse toezichthouder kansspelen.

Is die vergunning er niet, dan kunnen de aanbieders sancties verwachten, in de vorm van bijvoorbeeld het blokkeren van internetverbindingen of financiële transacties, of een boete.

Omdat deze vergunning vernieuwd moet worden, kunnen onze advocaten u gedurende het hele proces van ontwikkeling bijstaan.

Het Franse toezichthoudende orgaan op online kansspelen, de ARJEL, heeft advocatenkantoor Jurisexpert erkend als certificeringsinstantie. Anders gezegd, de ARJEL is van mening dat Jurisexpert de expertise bezit om beoordelingen uit te voeren die betrekking hebben op de juridische en financiële componenten van de certificering van websites voor online kansspelen.

De advocaat kan zo zijn juridische competenties ten dienste stellen van de aanbieder, om hem in staat te stellen zijn activiteit op te zetten in overeenstemming met de Franse en Europese wet- en regelgeving.

Hij gaat na of een activiteit in deze sterk gereguleerde sector voldoet aan de regels voor bescherming van minderjarigen en voor het voorkomen van gokverslaving.

Ook het financiële aspect van online kansspelen is aan regels gebonden. Met zijn specialistische juridische kennis begeleidt de advocaat de activiteit van zijn cliënt tot in detail, van de internetverbinding tot een eventuele uitbetaling via de site.

Van dezelfde begeleiding kunnen ook ontwikkelaars van gratis sites voor online kansspelen gebruik maken.